Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

A fogászati-szájsebészeti komplex ellátás igazi teammunka.

 

A fogászati-szájsebészeti komlpex ellátás igazi teammunka.

Munkatársaink a fogászat és szájsebészet teljes spektrumát felölelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek.
Fogorvosaink, szájsebészeink és határ-területi konzulenseink szakmánk egészét
felölelő ellátást tudnak nyújtani.

Stessz-mentes körülmények

Stessz-mentes körülmények

 

Munkatársaink arra törekednek, hogy félelemmentes légkörben lássuk el pácienseinket, legyen szó akár felnőtt-,
akár gyermekfogászati ellátásról vagy szájsebészeti, implantológiai beavat-kozásról.

 

High-tech felszereltség

 

High-tech felszereltség

 

 

Rendelőnkben KaVo fogászati kezelő-egységek, Owandy digitális röntgen-diagnosztikai rendszer, csúcsminőségű berendezések, eszközök és anyagok állnak rendelkezésre.

 

Rendszeres kontrollvizsgálat

 

Rendszeres kontrollvizsgálat

Pácienseink számára rendszeres kontroll-vizsgálatot javasolunk. A rendszeres ellen-őrzés révén biztosítható, hogy a fogazat ápoltsága folyamatosan fennmaradjon.

 

Garancia az elvégzett kezelésekre

 

Garancia az elvégzett kezelésekre

Az általunk végzett kezelésekre garanciát vállalunk.

A garancia feltétele, hogy a páciens a kezelés befejezése után, minimálisan egy szájhigiéniai kezelést igénybe vesz minden évben, továbbá megjelenik az előírt kontrollvizsgálatokon és követi az kezelőorvos vagy a dentálhigiénikus által ajánlott gondozási programot.
Ezen túlmenően saját maga is megfelelően ápolja fogazatát.

A Sanoral Fogászati Klinikán elvégzett kezelésekért garanciát vállalunk az alábbiak szerint:

tömések: 1 év
rögzített fogpótlások: 3 év
kivehető fogpótlások: 1 év
implantátumok: 5 év

 

Munkatársaink rendszeres továbbképzésen vesznek részt.

Munkatársaink rendszeres továbbképzésen vesznek részt.

 

Az egyetemi képzés során megszerzett tudás folyamatos frissítésre szorul és az egyre újabb és újabb kezelési eljárások, alkalmazott anyagok és technikák meg-kívánják, hogy munkatársaink folyamatosan fejlesszék szakmai tudásukat. Ennek érde-kében a szakterület egyes részeit fel-osztottuk magunk között, hogy az adott területen minnél magasabb szintű felkészültségre tehessünk szert.

 

Szerződött egészségpénztárak

Allianz Hungária Egészségpénztár
Aranykor Egészségpénztár

 

 

 

Hétvégi fogászati és szájsebészeti ügyeletet biztosítunk, szombaton és vasárnap reggel 8-tól este 20 óráig!

A fog felépítése
A gyökérkezelés

A gyökérkezelés menete
Egy gyökércsatornás fog gyökérkezelése és gyökértömése
Több gyökércsatornás fog gyökérkezelése és gyökértömése
A gyökércsúcs-rezekció (=gyökércsúcs-amputáció)

Miért, milyen esetekben van szükség gyökércsúcs-rezekcióra?
A gyökércsúcs-rezekció menete


A gyökérkezelés fogalmának és menetének megértéséhez szükséges, hogy előtte megismerkedjünk a fog felépítésével.

az oldal tetejére!

A fog felépítése

A fog külső rétegét a fogíny felett a fogzománc alkotja, ami a test legkeményebb szövete. Az alatta található fogállomány (dentin) veszi körül a fogbelet (pulpát). A pulpa tulajdonképpen erek és ideg halmaza; az erek táplálják a fogat, az ideg pedig a különféle behatásokat közvetíti az idegi központ felé. Ez az ideg felelős a fogfájásért. Ha a fogzománc sérül (fogszuvasodás vagy a fog sérülése miatt), akkor a fájdalomingereknek kevésbé ellenálló pulpa - a dentin apró csatornácskáin keresztül - elérhetővé válik a külvilág számára, és a fog fájdalommal reagál.

A fog felépítése

A fogak alul az állkapocs (mandibula), felül a felső állcsont (maxilla) fogmedernyúlványában "ülnek". A csont és a fog közötti kapcsolatot számtalan apró kis szalagocska biztosítja.

az oldal tetejére!

A gyökérkezelés

A gyökérkezelés szükségességére utaló jelek között a heves fájdalmat kell megemlíteni, ami enyhébb esetekben hideg folyadék vagy édesség fogyasztásakor léphet fel, de ha az inger megszűnik, el is múlik. Más esetekben a nappalt egy tompa fájdalom kíséri, ami azonban éjszaka, vízszintes testhelyzetben szinte elviselhetetlen fájdalommá fokozódik. Előfordulhat a fog környékén erős, lüktető fájdalom, illetve feszítő érzés, ráharapási érzékenység, súlyosabb esetben pedig az arc is megdagadhat.

az oldal tetejére!

A gyökérkezelés menete

A gyökérkezelést természetesen minden esetben megelőzi a fog és környezete állapotát felmérő röntgenvizsgálat. Ezután helyi érzéstelenítésben fúróval eltávolítjuk a szuvas fogrészeket, és megnyitjuk a fogbélkamrát (pulpakamrát). A nyíláson át elillannak az addig fájdalmas feszítést okozó gázok, és megkezdődhet a pulpakamrának és a gyökércsatornának a kezelése. A beavatkozás során a különböző vastagságú és felületi kiképzésű gyökérkezelő eszközökkel óvatosan eltávolítjuk az elhalt, illetve gyulladásban lévő idegeket és ereket. Az összes csatorna feltárása és a kitisztítása után fertőtlenítő folyadékkal történő átöblítés és kiszárítás következik. Szükség esetén helyi gyógyszeres kezelésre is szükség van. Indokolt esetben a gyökércsatornákat néhány napra nyitva is lehet hagyni, hogy a kóros folyadékképződmények maradéktalanul eltávozhassanak.

Végül, ha a fog tünetmentessé vált, el lehet végezni a gyökértömést is. Ilyenkor az érzéstelenítés elhagyható, mivel a fog már nem tartalmaz élő idegeket. A gyökérkezelés utolsó fázisa a fog gyökerének gyökértömő anyaggal való feltöltése, amit ún. lateralkondenzációs módszerrel végzünk. Ez nagy vonalakban azt jelenti, hogy a gyökértömést úgy hozzuk létre, hogy az anyagául szolgáló guttaperchát egy e célra megalkotott eszközzel szorítjuk egymáshoz a gyökércsatornában. A guttapercha-csúcsok egymáshoz ragasztásához egy speciális anyagot használunk.

A gyökértömő anyag kitölti a pulpakamrát, a gyökércsatornát egészen annak a csúcsáig, hermetikusan lezárva azt a baktériumok elől. A gyökértömést követően kerül sor a koronai szuvasodásos felszín tömő anyaggal való kitöltésére, ami még csak ideiglenes tömés, hisz csak a gyökértömés teljes megszilárdulása után kerülhet sor a koronai rész végleges lezárására. A frissen gyökértömött fogak, ráharapásra érzékenyek lehetnek, de ez néhány nap alatt elmúlik.

az oldal tetejére!

Egy gyökércsatornás fog gyökérkezelése és gyökértömése

 

Egy gyökércsatornás fog gyökérkezelése és gyökértömése

A fog szuvas, a gyökércsúcs körül gyulladás figyelhető meg.
A szuvas részt eltávolítjuk, a pulpakamrát megnyitjuk.
A gyökérkezelést erre kifejlesztett speciális eszközökkel hajtjuk végre.
A gyökértömés résmentesen zárja le a gyökércsatornát.

az oldal tetejére!

Több gyökércsatornás fog gyökérkezelése és gyökértömése

 

Több gyökércsatornás fog gyökérkezelése és gyökértömése
A fog szuvas, a gyökércsúcs körül gyulladás figyelhető meg.
A szuvas részt eltávolítjuk, a pulpakamrát megnyitjuk.
A gyökérkezelést erre kifejlesztett speciális eszközökkel hajtjuk végre.
A gyökértömés résmentesen zárja le a gyökércsatornát.

 

Bizonyos esetekben - amelyeket alább részletesen felsorolunk - nem elégséges a gyökérkezelés és gyökértömés. Annak érdekében azonban, hogy a fogat ne kelljen eltávolítani, még kínálkozik terápiás megoldás. Ezt a beavatkozást gyökércsúcs-rezekciónak, vagy gyökércsúcs-amputációnak nevezzük.

az oldal tetejére!

Gyökércsúcs-rezekció (gyökércsúcs-amputáció)

A beavatkozás azt jelenti, hogy a fogak gyökércsúcsi részét – a fog megtartása mellett – a csontból eltávolítjuk.
Az ilyen fogak mindig gyökértöméssel kell, hogy ellátva legyenek.

az oldal tetejére!Miért, milyen esetekben van szükség erre a beavatkozásra?

1. Elhalt fogak gyökércsúcsa körül tapasztalható cisztaszerű elváltozás visszafejlődése, elmúlása nem várható. Ilyen esetben gyökértömést követően a gyökércsúcs-rezekció a megoldás.

2. A fog gyökércsatornája (vagy egyik gyökércsatornája) nem teljes mértékben átjárható. Ilyenkor a gyökértöméssel nem ellátható részt el kell távolítani.

3. Krónikus, a gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamatoknál (granuloma), ha azok gyógyulási tendenciát nem mutatnak.

4. Gócbetegség esetén a gyökértömött fogak gócnak tekintendők, még akkor is, ha azokon nem látszik gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamat.

5. Abban az esetben, ha a gyökértömő anyag a fog csúcsi részén túlpréselődött (így az a csontszövetben van).

6. Ha a gyökértöméshez szükséges gyökércsatorna-kiszárítási tevékenység nem valósítható meg.

7. Ha a gyökérkezelés illetve gyökértömés során álút képződött, azaz a gyökércsatorna-tágító műszerek nem a helyes, hanem más, attól eltérő útvonalon haladt.

8. Abban az esetben, ha a gyökércsatornába gyökértömő vagy tágító műszer tört bele.

az oldal tetejére!


A gyökércsúcs-rezekció menete

A gyökértömés után (amely történhet a rezekció előtt, vagy a műtét közben is, a konkrét esettől függően), általában helyi érzéstelenítésben metszést és lebenyképzést követően a fog gyökércsúcsi részét fedő csontot csontfúró (vagy véső) segítségével feltárjuk és a gyökércsúcsot (abból legalább 3 mm-t) eltávolítjuk. A sebet zárjuk, és egy hét múlva a varratokat eltávolítjuk.

Bizonyos esetekben szükséges ún. retrográd gyökértömés (vagyis a gyökértömés nem a fog koronai, hanem gyökértömés felőli behelyezése) szükséges. Ezt minden esetben a beavatkozással egy időben kell elvégezni.

A gyökércsúcs-rezekció műtéti beavatkozás, ezért klinikánkon szájsebész szakorvosok végzik.

az oldal tetejére!

vissza a főoldalra